0 tips & trix

Gurkans år och hyrbin

Det är gurkans år i år, hade du koll på det? Det hade inte jag, tills nyss. När tidningen Metro bad sin trendpanel analysera matåret 2012 trodde de att maten skulle bli ännu viktigare under detta år. De utnämnde 2011 till köttets år och tippar på att 2012 istället blir gurkans år, eller vegetariskt över huvud taget. ”En ny grön våg sveper in över landet, men istället för att flytta ut på landet blir vi istället urbana moderna odlare. Kanske kommer vi att odla bin på taken precis som de gör i New York”, skriver de i sin trendspaning. Och det här med bin på tak, det läste jag om in en liten notis för ett tag sedan. Själv är jag uppvuxen med egna bikupor och egen honung, men då var det ute på landet. Hur går det här till och varför vill folk hyra in bin till sina hustak? För att göra en lång historia hyfsat kort:

Visste du att var tredje tugga du äter är pollinerad av ett honungsbi? Eller att det globala pollineringsvärdet bina utför är värderat till hisnande 1900 miljarder kr! 76 procent av det vi äter inom EU och 84 procent av all växtlighet i EU är i behov av pollinering. Under de senaste åren har det rapporterats från delar av världen att bin, i större grad än vanligt börjat försvinna eller dö. Skulle bina försvinna helt skulle vi inte få tillgång till vare sig frukt, grönsaker, och köttpriserna skulle antagligen skjuta i höjden. Vår kost skulle begränsas till majs, vindpollinerade sädesslag och ris, så vi skulle med andra ord få galopperande skörbjugg. I de områden där bina redan försvunnit, exempelvis i Sichuan i Kina, har man fått ta hjälp av byborna som handpollinerat fruktträden. Det är en dyrbar och mödosam process som inte är hållbar i större skala. Det har också blivit allt vanligare att man hyr i bin till sina åkrar, t.ex. hyr man in cirka 1 miljon bikupor per säsong endast till mandelodlingarna i USA.

Bee Urban upplåter fadderskap av bikupor till företag i storstadsmiljö. Utplacering sker på företagets egna områden eller fastigheter. Bee Urban sköter om drift och underhåll av kuporna och honungen som genereras tillfaller företaget. Honungen paketeras i ett format som förmedlar budskapet om företagets insats för miljön på ett positivt, påtagligt och nytänkande sätt. I de fall företag vill bidra till en bättre miljö men inte är situerade i ett passande område så tillhandahåller Bee Urban uppställningsplatser.

Bee Urban grundades av två miljömedvetna biologer, Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg, vars syfte är att sprida medvetenhet, kunskap och pollineringseffekten av bin och deras inverkan på såväl lokal som global skala.

När jag läser om sådanna här företag blir mitt hjärtat varmt. Så enkelt och genialiskt. Glimten i grytan ger tummen upp!

PS: Delar av texten är hämtad från http://www.citysparkop.se/ och från Bee Urbans hemsida

Du kanske också gillar

Inga kommentarer

Svara